Palvelut

Tuotamme yrityksellenne ammattitaitoisia ja luottamuksellisia asiakastyytyväisyystutkimuksia, joiden tulokset on analysoitu tilastollisesti ja teoreettisesti. Tutkimuspaketissa kartoitamme tuotteenne vahvuustekijät ja kehittämistarpeet. Tutkimus suoritetaan aina räätälöitynä yrityksen erikoistarpeiden mukaan, jolloin kyselykaavake valmistetaan yhteistyössä toimeksiantajan kanssa. Markkinointitutkimusten avulla pystytään tehokkaasti ohjaamaan myyntiä sekä alueellisesti että kuluttajaryhmittäin. Lisäksi tutkimusten perusteella voidaan kartoittaa mahdolliset tuotekehitystarpeet.

Elintarvikealan markkinointiprojektit:

Erikoisosaamistamme on elintarvikealan perusteellinen tuntemus. Tarjoamme elintarvikealan pk-yrityksille markkinoinnin edistämiseen liittyviä palveluita. Näitä ovat markkinointiverkostojen rakentaminen ja tuotteista kiinnostuneiden asiakkaiden löytäminen SK-sektorilta.